Μενού

Πολιτική επιστροφών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Η ομάδα του www.gnet.gr προσπαθεί σκληρά να προσθέτει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας: Φωτογραφίες, διαγράμματα, περιγραφές και τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου η επιλογή του πελάτη να είναι ακριβής και να προμηθεύεται αυτό που ακριβώς θέλει. Υποστηρίζουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και θέλουμε να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα του, ελαχιστοποιώντας τις ανησυχίες των πελατών σχετικά με τις απομακρυσμένες πωλήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν είναι η ανάγκη για επιστροφή κάποιας παραγγελίας εξαιτίας ενός ελαττωματικού προϊόντος. Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε την πολιτική της εταιρείας μας σχετικά με τις διαδικασίες και το κόστος τους. Ο κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε after sales service και να οικοδομήσουμε μια χρόνια σχέση εμπιστοσύνης. Προσπαθούμε να αναπτύσσουμε συνεργασίες με εταιρείες courier και κέντρα Logistics, προκειμένου να διεκπεραιώνουμε με ταχύτητα όλες τις διαδικασίες.

Επιστροφές λόγω λάθους στην παράδοση
Σε περίπτωση λάθους στην παράδοση, όλα τα έξοδα καλύπτονται από την Gnet EE. Η διαδικασία και ο τρόπος επιστροφής υποδεικνύονται από την Gnet EE.

Επιστροφές ή επισκευή ενός προβληματικού προϊόντος
Στην σπάνια περίπτωση που κάποιο προϊόν είναι προβληματικό και μη λειτουργικό, η συνήθης αιτία, είναι κάποιο χαλασμένο εξάρτημα. Ο τοπικός τεχνικός προσπαθεί να αντικαταστήσει το προβληματικό εξάρτημα με καινούριο που αποστέλλουμε εμείς, και εφόσον δεν υπάρχει άλλη λύση, τότε το προϊόν επιστρέφεται.
Το κόστος της αποστολής καλύπτεται από τον πελάτη, εκτός και αν η επιστροφή γίνει 14 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης (εγγύηση DOA). 
Σε περίπτωση προβληματικού εξαρτήματος, είτε στην εγγύηση είτε εκτός, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Το προβληματικό εξάρτημα αποστέλλεται για αντικατάσταση με courier και χρέωση του πελάτη στην διεύθυνση Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας 16, 54640, Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310566961
Το εξάρτημα ελέγχεται και αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή και αποστέλλεται πάλι στον τελικό πελάτη με έξοδα πελάτη.
Σε περίπτωση μη επισκευάσιμου προβληματικού προϊόντος, η διαδικασία είναι η εξής:
Το προϊόν αποστέλλεται στο κέντρο Logistics που υποδεικνύει η Gnet. Προωθείται κατόπιν στον κατασκευαστή όπου επισκευάζεται ή αντικαθίσταται. Επιστρέφει στον τελικό πελάτη το συντομότερο δυνατόν. Τα μεταφορικά βαρύνουν τον πελάτη.

Επιστροφές επειδή ο τελικός πελάτης άλλαξε γνώμη
Έως και 14 μέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής, έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη και να επιστρέψετε το προϊόν αχρησιμοποίητο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα άλλο προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Τα μεταφορικά κόστη επιβαρύνουν τον τελικό πελάτη.

Γενικές οδηγίες
Πριν από την επιστροφή οποιουδήποτε προϊόντος, η Gnet πρέπει να έχει ενημερωθεί στο rma@gnet.gr
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από την φόρμα RMA, το τιμολόγιο/απόδειξη και την απόδειξη πληρωμής (αντίγραφα των συγκεκριμένων εγγράφων πρέπει να τηρούνται στα αρχεία πελατών.
Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε φθορά κατά την μεταφορά τους. Στην αντίθετη περίπτωση, ο τελικός πελάτης επιβαρύνεται το κόστος της φθοράς.
Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα ελέγχονται από το αρμόδιο τμήμα της Gnet και ο τελικός πελάτης ενημερώνεται για την κατάσταση του.

Συγκρίνετε προϊόντα