Μενού

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Γιατί πρέπει να γίνονται σημαντικές επενδύσεις στο προσωπικό των καταστημάτων;

Η ποιότητα, γνώση, και εμπειρία των ανθρώπων μας.

Η Gnet τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στο προσωπικό της, επιλέγοντας μόνο τους καλύτερους σε κάθε τομέα.

  • Το 95% των συνεργατών μας είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Η Gnet, πιστή στις αρχές της, προωθεί και επιδοτεί την δια βίου μάθηση. Παρέχουμε στο προσωπικό μας την ευκαιρία παρακολούθησης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των στελεχών μας.
  • Η συσώρευση της γνώσης των στελεχών μας περνάει στους επενδυτές μας με την μορφή προστιθεμένης αξίας, ποιότητας και παροχής εξελιγμένων και καινοτόμων υπηρεσιών.

H αφοσίωση της Gnet στον παράγοντα άνθρωπο δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε να αναπτυχθεί ένα άριστο στελεχιακό δυναμικό που μαζί με τους συνεργάτες της δημιούργησε μία μεγάλη και εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Οι άνθρωποί μας είναι το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα. Η φροντίδα για τους ανθρώπους μας και η επακόλουθη φροντίδα των πελατών μας είναι μια από τις βασικές μας αξίες. Οι συνεργάτες μας έχουν την δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στοχεύοντας στην ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων για την διασφάλιση της ποιότητας των παρερχομένων υπηρεσιών. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε σε κάθε περίπτωση την ίση μεταχείριση χωρίς να ξεχωρίζουμε παράγοντες όπως ηλικία, χρώμα, γένος, θρησκεία, αναπηρία, και εθνικότητα.

Συγκρίνετε προϊόντα